Vill du jobba som personlig assistent?

Ett mycket givande jobb, det är att jobba som personlig assistent. Du är då en person som hjälper en annan person med dess vardag. Personer som behöver personlig assistans, de måste ha behov av hjälp med de grundläggande behoven, läs mer om personlig assistans här. För att jobba som personlig assistent, så krävs det ingen direkt utbildning, men det är ju en fördel att antingen ha vanan inne, av att jobba i ett vårdyrke, eller att du läst till undersköterska eller liknande. Men som sagt så är det inte ett måste. Många gånger handlar det om att ha rätt kemi med. Brukaren, alltså personen som har behov av assistans, måste ju fungera tillsammans med dig och tvärtom.

Vad får man göra som personlig assistent?

Att jobba som personlig assistent är varierande och det kan förekomma många olika arbetsuppgifter. Mycket handlar ju om vad för behov personen har. Det kan därmed skilja sig mycket åt mellan två olika arbetsplatser/två brukare. Det de alla har gemensamt är att de har behov av hjälp med grundläggande behov. Det kan innebära att du ska hjälpa dem med hygien, klä på och av sig, äta, andas, samt mycket mer. Hos en brukare kan det vara att personen är blind, en annan kan sitta i rullstol. 

Så, att säga exakt vad för arbetsuppgifter du kan komma att göra är svårt, men det är av vårdande karaktär.

15 Nov 2021